Foto: Fotografie Sander Vlug – in de rode cirkel de nieuwe Voedseltuin Oosterhout

Op 1 april 2022 was in de Oranjepolder de officiële opening van de Voedseltuin Oosterhout. De gemeente had aan de Domeinweg een perceel beschikbaar gesteld tegenover de IVN Natuurtuin en de volkstuintjes ter grootte van 1 hectare. De Stichting Voedseltuin Oosterhout stelt zich ten doel om groente en fruit te verbouwen op biologische wijze voor de arme mensen in Oosterhout. Via de voedselbank krijgen zij voldoende om minimaal 3 keer per week verse, biologische groenten en klein fruit te kunnen eten.

De voedseltuin heeft geen winstoogmerk en wordt gerund door vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Behalve het goede doel van gezonde maaltijden voor de meest behoeftigen draagt dit initiatief met de diversiteit van de vrijwilligers ook bij aan een ongedwongen participatie, nieuwe contacten en integratie.

Zie voor meer informatie: https://voedseltuinoosterhout.nl/